Analize

Analize omogočajo pregled ali izpis plana in realizacije v različnih oblikah. Na voljo so:

 • različne oblike izpisa plana zaposlenih za posamezen dan, teden oz. mesec po enotah in tipih ur;
 • izpis plana zaposlenih po lokacijah;
 • analiza mesečnih ur po enotah, delavcih in tipih ur (redno delo, dopust, praznik…);
 • izpis storitev za stranko;
 • izpis odreditve nadurnega dela;
 • izpis opravljenega dela za študente in zunanje sodelavce;
 • izpis ur po partnerjih, lokacijah, deloviščih in storitvah;
 • poraba dopusta in stanje dopusta;
 • prisotnost po izmenah;
 • mesečni podatki za obračun plač;
 • izpis vsot po urnikih;
 • izpis dela na nedelje in praznike;
 • izpis dela po izmenah.