HRM

Modul HRM uporabnikom omogoča zajem in uporabo vseh bistvenih podatkov kadrovske evidence, brez da jih hkrati obremenjuje z nepregledno množico tudi nepotrebnih podatkov.

Možno je voditi podatke:

  • Osnovni podatki,
  • Izobrazba,
  • Pretekle zaposlitve, delovna doba,
  • Delovno razmerje,
  • Zdravstvo,
  • Družinski člani,
  • Izobraževanja (varstvo pri delu, licence, druga izobraževanja),
  • Delovna oprema.

Modul nudi obveščanje o poteku varstva pri delu, licenc, zdravniških pregledov… .