Plan dela

Ne glede na panogo in velikost podjetja program LRM pomaga pri planiranju dela oziroma organizaciji razporeda zaposlenih s sodobnim grafičnim vmesnikom:

  • Enostaven in sistematičen vnos plana za celotno koledarsko leto, mesec, teden, vikend ali posamezen dan;
  • Planiranje zaposlenih se lahko izvaja po lokacijah, skupini/delovišču ali po zaposlenem;
  • Možnost prehajanja zaposlenih med lokacijami, ti so razporejeni na eno matično delovno mesto, delajo pa za več različnih enot ali stroškovnih mest;
  • Možnost različnih urnikov na katere je vezano planiranje;
  • Omogočeno je več nivojsko planiranje in zaklepanje plana (vodja enote vidi svoje podrejene, njemu nadrejeni vodja pa vse svoje podrejene in podrejene podrejenih…);
  • Vgrajene kontrole in opozorila (npr. št. ur dela/dan, obvezni počitek, delo med vikendi ipd.) glede na zakonodajo in interne predpise.

Planiranje na več načinov

Delo lahko planirate:

  • z avtomatskim generiranjem plana, če se pred tem ustrezno nastavijo parametri,
  • ročno z uporabo urnikov ali
  • ročno z ročnim vnosom začetka in zaključka dela.

Planiran urnik z enostavno potezo ‘povleci in spusti’ kopirate iz osebe na osebo ali iz deneva na dan. Z drugimi potezami pa dnevni plan kopirate čez cel teden oziroma mesec ali pa tedenski koledar kopirate na daljše obdobje.

Ves čas imate za vsakega delavca na voljo podatke o fondu ur, porabljenih urah, urah, ki so še na razpolago ter podatke o porabi dopusta.

Neprekinjeno, enostavno urejanje plana

Z uporabo elektronskih zahtevkov za dopuste, druge odsotnosti in želje ter potrditvijo le teh, zaposleni sami pomagajo pripraviti plan dela.

V času odsotnosti odgovornih oseb (vodje), ki skrbijo za plan, se lahko pooblasti druge osebe, ki jih v tem času nadomeščajo.

Program nudi odlično pomoč tudi pri nepričakovanih spremembah plana dela, ki nastajajo zaradi nenadnih odsotnosti ali drugih razlogov.