Podatki za plače

Program LRM izračuna realizacijo ur zaposlenih po enotah/stroškovnih mestih in tipih ur (redno delo, dopust, praznik…),  ter izračuna vse dodatke in ostala izplačila:

 

  • spremljanje realizacije ur zaposlenih po enotah in tipih ur (redno delo, dopust, praznik…);
  • delo se lahko evidentirata na minuto natančno;
  • avtomatično generiranje dodatkov (dodatek za nočno delo, dodatek za delo na praznik ipd.) glede na pogoje dela;
  • avtomatično generiranje števila prevozov na delo, malic in ostalih izplačil;
  • avtomatika beleženja viška in manjka ur ter prenos ur v naslednji mesec, mesečni fond ur za zaposlenega se računa glede na koledar;
  • več nivojsko spremljanje in zaklepanje realizacije za posamezen mesec.

 

Podatki se prenašajo v program za obračun plač ali se izpišejo na različnih analizah.