Zahtevki

Zaposleni lahko na osebnem računalniku ali telefonu preko spleta svojim nadrejenim oddajajo elektronske zahtevke.

Elektronski zahtevki so lahko za:

  • odsotnosti, na primer dopust, planirano bolniško, prosti dan,
  • delo izven ustaljenega urnika,
  • dodatno delo,
  • izobraževanje…

Nadrejeni dobi opozorilo, da ga čaka zahtevek na elektronsko pošto. Zahtevek lahko potrdi, zavrne ali ga potrdi delno. Ko se zahtevek potrdi, se odsotnost oziroma drug tip ure avtomatsko zapiše na plan dela, zaposlen pa dobi povratno informacijo preko elektronske pošte.

Z uporabo zahtevkov se lahko opustijo klasične dovolilnice v papirni obliki.