Izjava o zasebnosti

Želeli bi vas seznaniti o formi in obsegu zbiranja, predelovanja in uporabe osebnih podatkov v povezavi z uporabo aplikacij v Google Play in App Store.

Vaše osebne podatke bomo obravnavali v zaupnosti in v skladu s pomembnimi predpisi o varovanju podatkov, določenimi z zakonom o varovanju osebnih podatkov ter s to izjavo o zasebnosti. Vaši podatki ne bodo niti objavljeni niti posredovani tretjim osebam.

1. Podatki, ki jih zbiramo

1.1. Osebni podatki

Da lahko aplikacija LRM Mobile deluje, moramo med uporabo aplikacije uporabiti in zbrati določene podatke ter jih obdelati (podatke ste oddali ste svojemu delodajalcu). Vidijo jih zgolj administratorji aplikacije in vaši nadrejeni. Zbrani podatki so:

• Ime

• Priimek

• Delodajalec

• Datum in ura registracije (PRIHOD, SLUŽBENI IZHOD, SLUŽBENI PRIHOD, MALICA IZHOD, MALICA PRIHOD, ODHOD)

• Geolokacija  registracije (PRIHOD, SLUŽBENI IZHOD, SLUŽBENI PRIHOD, MALICA IZHOD, MALICA PRIHOD, ODHOD)

• Vaši info podatki: Mesečni fond ur, Število ur rednega dela v mesecu, število ur odsotnosti v mesecu, Dopust (lanski/letošnji), Koriščenje dopusta (lanski/letošnji), Ostanek dopusta (lanski/letošnji), Višek/manjko na današnji dan.

Določeni od teh podatkov so že zapisani v programu LRM, ki ga uporablja vaš delodajalec in jih LRM Mobile zgolj prikazuje, določen del podatkov pa se zapiše v aplikacijo LRM Mobile in se ti prenesejo v program LRM, kjer se obdelajo za namene evidence delovnega časa.

Teh podatkov ne razkrivamo tretjim osebam in/ali jih ne posredujemo na kakršenkoli drug način.

 

2. Informacije o, popravljanje, blokiranje in odstranjevanje podatkov

2.1. Informacije o shranjenih podatkih

Podatki se shranjujejo na vaš mobilni telefon in na strežnik, kjer je nameščen program LRM. Informacije o tem strežniku lahko dobite pri svoje delodajalcu.

2.2. Popravljanje podatkov

Kot uporabnik aplikacije LRM Mobile Podatkov sami ne morete spreminjati ali popravljati. Za morebitne popravke se obrnite na svojega delodajalca.

2.3. Blokiranje uporabe aplikacije in odstranjevanje podatkov

Z prenehanje delovnega razmerja, vam delodajalec odvzame pravico do uporabe aplikacije LRM Mobile. S tem se onemogoči vstop v aplikacijo LRM Mobile in v internem spominu mobilnega telefona izbrišejo vsi osebni in ostali podatki vezani na aplikacijo LRM Mobile.

Delodajalec bo vaše podatke hranil v skladu z zakonodajo.

 

3. Spremembe

Ta izjava o zasebnosti se lahko občasno spremeni. Vse spremembe izjave o zasebnosti bodo objavljene na tej strani. Če bo prišlo do bistvenih sprememb v izjavi o zasebnosti, bo uporabnik o teh spremembah posebej obveščen.

 

4. Kontakt

Če imate vprašanja, katerih ta izjava ne razrešuje, ali če želite podrobnejše informacije na katerikoli točki, nam pišite na ta naslov: info@larksoft.si.

 

Nazadnje posodobljeno: 10.10.2022