LRM Programska oprema za razporejanje zaposlenih v restavracijah in hotelih

Če skrbite za poslovanje gostinskih ali hotelskih podjetij, od bistrojev in barov do restavracij in hotelov, ne zgubljajte časa z nepotrebno ročno administracijo. Naj vas Larksoftovo orodje za načrtovanje in administracijo razbremeni in poveča vašo produktivnost in učinkovitost.

Planiranje dela

Imate veliko ljudi, ki so odgovorni za razporejanje kuharjev, natakarjev, strežnic, sobaric, čistilk in trošijo svoj dragoceni čas? Ne skrbite, imamo rešitev za vas. S programom LRM lahko načrtujete in si ogledate izmene za vse zaposlene z osredne lokacije. Izkoristite dodatne funkcije, kot so določene potrebe na posameznem delovnem mestu, zakonske omejitve in razpoložljivost, da se izognete načrtovanju zaposlenih, ki niso na delovnem mestu ali imajo druge obveznosti.

Pripravite se na visoko sezono in ustrezno povečajte število razpoložljivih izmen. Hkrati pa lahko naredite simulacijo in ocenite število ljudi, ki jih potrebujete.

Ura

Zaposleni registrirajo svojo prisotnost na delu z registratorjem časa ali na svojem računalniku oziroma telefonu. Registrirana prisotnost se nato poveže s planom in se glede na nastavljena pravila potrdi priznana prisotnost. Viški ali manjki na koncu meseca, se lahko prenašajo v naslednji mesec.

Stroški dela

Program LRM sam izračuna potrebne podatke za obračun plač, na primer redno delo, boleznino, dopust, število prehran, prevozov na delo in vse potrebne dodatke. Podatke se lahko izpiše ali pa se jih prenese direktno v program za obračun plač.

Zahtevki

Zaposleni lahko preko elektronskih zahtevkov oddajo prošnje za dopust, druge tipe odsotnosti ali željo za delo v določenem terminu. Ko vodja zahtevek potrdi, se ta avtomatsko zapiše na plan, zaposlen pa je avtomatsko obveščen o potrditvi.

Potni nalogi

Če imate v vašem poslovanju veliko službenih poti, vam program LRM na enostaven način omogoča izdelavo potnih nalogov in potnih obračunov.