LRM Programska oprema za razporejanje zaposlenih v storitvenih podjetjih

Montaža na terenu, tehnična podpora, storitve za stranke, klicni centri, tržne raziskave in podobna podjetja delujejo v dinamičnem okolju, zato se srečujejo s številnimi izzivi.

Imate veliko znanja, izkušenj in odlično usposobljene sodelavce, vendar to ni dovolj, če delo ne organizirate na učinkovit način. S programom LRM lahko natančno planirate delo sodelavcev, tako da bodo zaposleni opravili storitve pravilno in pravočasno.

Razpored po izmenah

Če imate delo organizirano v več izmenah, je usklajevanje med zaposlenimi lahko velika težava. Program LRM vam pomaga narediti razpored, ki omogoča izvedbo potrebnih storitev, hkrati pa je čim bolj pravičen za vse in je usklajen z veljavno zakonodajo. Program vam pokaže kdo je na voljo in vas vodi kdaj lahko posameznega sodelavca planirate na delo.

Evidenca delovnega časa in podatki za plače

Nekatera storitvena podjetja za evidenco delovnega časa uporabljajo kar plan, ki ga vodja lahko po potrebi uredi, v drugih podjetjih pa delavci svojo prisotnost registrirajo samostojno. Ne glede na to, ali zaposleni delajo na svojih delovnih mestih ali na terenu, lahko z uporabo svojih telefonov registrirajo začetek in konec dela. Podatki o prisotnosti se v programu ustrezno obdelajo in so z vsemi tipi izplačil in dodatkov vidni na izpisu ali se prenesejo direktno v program za obračun plač.

Evidenca storitev

Program LRM omogoča planiranje in evidentiranje del po projektih/objektih ali storitvah za stranko:

  • možnost vnosa šifranta projektov/objektov in storitev;
  • Izbira projektov/objektov in storitev na planu;
  • Izpis storitev za stranko (izpis opravljenih ur po projektih/objektih in storitvah).

Evidenca je lahko priloga računu, ki se izstavi stranki za opravljene storitve ali zgolj interna informacija za vodstvo podjetja.

Potni nalogi

Če imate v vašem poslovanju veliko službenih poti, vam program LRM na enostaven način omogoča izdelavo potnih nalogov in potnih obračunov.