LRM - Programska oprema za razporejanje prodajalcev in evidenco delovnega časa v trgovinah

Če vodite delo v trgovini na drobno, ste vedno na poti. Organiziranje dnevnih opravil, nadzor nad osebjem, analiziranje prodaje, skrb za stranke – to so le nekatere stvari, ki vam zagotovo jemljejo veliko časa. Ne glede na to, ali ste lastnik lokalne papirnice ali upravljate verigo butikov, vam LRM lahko pomaga povečati produktivnost in povečati dobiček.

Planiranje dela

Če imate več trgovin, lahko delo planira vodja trgovine, področni vodja za več trgovin ali se plan vodi centralno za vse trgovine. Planiranje opozarja na aktualne zakonske omejitve, kot na primer omejitve za delo v nedeljo ali praznik.

S sistemom za razporejanje LRM Lahko imate stalen nadzor nad pokritostjo osebja po lokacijah ali oddelkih. Če na določeni lokaciji manjka prodajalec, ga lahko začasno premestite iz druge lokacije.

Prodajalci lahko oddajajo zahtevke za dopust, druge odsotnosti ali za termine v katerih želijo delati, ti se s potrditvijo zapišejo v plan. Hkrati imajo prodajalci vpogled v svoj plan in realizirano prisotnost na delu.

Evidenca delovnega časa in podatki za plače

Prodajalci ob prihodu na delovno mesto in odhodu iz delovnega mesta registrirajo svojo prisotnost. Dejanska prisotnost se primerja s planom in prizna glede na nastavljena pravila. S priznanih prisotnosti in odsotnosti se pripravijo podatki za obračun plač, ki se lahko izpišejo ali izvozijo direktno v program za obračun plač.

Opravila

Prodajalcem lahko planirate tudi letno inventuro ali druge dnevna opravila, tako da bodo vedno vedeli kaj bodo delali ter kje in kdaj.

Potni nalogi

Vodje trgovin in področni vodje imajo gotovo veliko službenih poti. Program LRM omogoča tudi izdelavo potnih nalogov in potnih obračunov.