Delo vodite bolj enostavno, komunicirajte bolj učinkovito, delajte bolje

Planirajte delo hitreje, komunicirajte z zaposlenimi bolj učinkovito, porabite manj časa za administracijo evidence delovnega časa in pripravo podatkov za plače. V istem programu lahko vodite tudi kadrovsko evidenco in potne naloge z obračunom potnih stroškov.

Plan dela

Ne glede na panogo in velikost podjetja program LRM pomaga pri planiranju dela oziroma organizaciji razporeda zaposlenih s sodobnim grafičnim vmesnikom.

Delo lahko planirate z avtomatskim generiranjem plana, če se pred tem ustrezno nastavijo parametri, ročno z uporabo urnikov ali ročno z ročnim vnosom začetka in zaključka dela. Ves čas imate za vsakega delavca na voljo podatke o fondu ur, porabljenih urah, urah, ki so še na razpolago ter podatke o porabi dopusta.

Program nudi odlično pomoč tudi pri nepričakovanih spremembah plana dela, ki nastajajo zaradi nenadnih odsotnosti.

Ura

Program LRM omogoča evidentiranje dejanskega delovnega časa. Možno je evidentiranje preko spletne aplikacije, pametnega telefona ali registratorja, ki ga montiramo ob vhodu.

Program omogoča grafično primerjavo dejanske prisotnosti s planom ali zgolj evidenco delovnega časa brez predhodnega planiranja ter avtomatsko pripravo podatkov za obračun plač.

Vodstvo ima vedno na voljo podatke o prisotnosti zaposlenih.

Zahtevki

Program LRM omogoča oddajo zahtevkov za dopust, drugih odsotnosti ali za izraženo željo po delu v določenem terminu. Vodja lahko preko programa zahtevek odobri ali zavrne, če ga odobri, se ta zapiše na plan.

Podatki za plače

Program LRM izračuna realizacijo ur zaposlenih po enotah in tipih ur (redno delo, dopust, praznik…),  ter izračuna vse dodatke in ostala izplačila.

Podatki se prenašajo v program za obračun plač ali se izpišejo na različnih analizah.

Viški in manki ur na mesečnem nivoju se beležijo avtomatsko, ter se prenašajo v naslednji mesec, pri tem se upošteva mesečni fond ur vsakega zaposlenega posebej.

Analize

Preverite ali izpišete podatke, ki jih potrebujete. Program LRM omogoča širok nabor izpisov in analiz plana, prisotnosti, dopustov in ostalih odsotnosti.

Podatke lahko izpisujete glede na obdobje, lokacijo dela, oddelek, tip ure ali se omejijo zgolj posamezni zaposleni.

Opravila

Zaposlenim lahko dodeljujemo opravila. Opravilom zapišemo, kdaj naj se izvedejo. Zaposlen lahko svoja opravila vidi na računalniku, pametnem telefonu ali na izpisu plana.

HRM

Program LRM opcijsko nudi vodenje kadrovske evidence v modulu HRM. Modul HRM uporabnikom omogoča zajem in uporabo vseh bistvenih podatkov kadrovske evidence, brez da jih hkrati obremenjuje z nepregledno množico tudi nepotrebnih podatkov.

Potni nalogi

Izdajajte potne naloge enostavno in hitro ter v istem koraku izdelajte še obračune potnih stroškov. Za določanje relacij lahko uporabite Googlov zemljevid, ki je sestavni del programa LRM.

Preizkusi zdaj!

Larksoft Resources Management je spletna programska oprema v oblaku za upravljanje urnikov, razporeda dela, spremljanje realizacije delovnega časa zaposlenih in planiranje drugih kapacitet oziroma virov.