LRM Programska oprema za razporejanje dela v čistilnih servisih in varnostnih podjetjih

Če opravljate storitve čiščenja ali varovanja premoženja in ljudi, potem imate delo gotovo organizirano na mnogo lokacijah in različnih terminih.

Imate veliko izkušenj in znanja, vendar to ni dovolj, če delo ne organizirate na učinkovit način. S programom LRM lahko natančno planirate delo sodelavcev, tako da ga bodo zaposleni opravili na pravem mestu in pravočasno.

Razpored po deloviščih

Organizacija dela po deloviščih je lahko prava nočna mora. Program LRM vam pomaga narediti razpored, ki omogoča izvedbo potrebnih storitev ob pravem času na pravem mestu, tako da je razporeditev racionalna in usklajena z veljavno zakonodajo. Program vam pokaže kdo je na voljo in vas vodi kdaj lahko posameznega sodelavca planirate na delo.

Evidenca delovnega časa in podatki za plače

Za evidenco delovnega časa lahko uporabite kar plan, ki ga vodje po realizaciji lahko uredijo, lahko pa delavci svojo prisotnost registrirajo samostojno, preko telefona. Podatki o prisotnosti se v programu ustrezno obdelajo in so z vsemi tipi izplačil in dodatkov vidni na izpisu ali se prenesejo direktno v program za obračun plač. Vodje konec meseca naredijo le kontrolo in korekcije v primeru izjem, ročne obdelave obsežnih tabel ali ročno računanje časa pa v celoti odpade.

Evidenca storitev

Program LRM omogoča tudi planiranje in evidentiranje drugih storitev po objektih za stranko:

  • možnost vnosa šifranta objektov in storitev;
  • Izbira objektov in storitev na planu;
  • Izpis storitev za stranko (izpis opravljenih ur po objektih in storitvah).

Evidenca je lahko priloga računu, ki se izstavi stranki za opravljene storitve ali zgolj interna informacija za vodstvo podjetja.