Standard

že od
0,82 / mesec / delavca
 • Plan dela
 • Registracija delovnega časa
 • Analize in poročila
 • Povezave
 • Tehnični podatki
 • Druge funkcionalnosti

Professional

za večja podjetja že od
1,10 / mesec / delavca
 • Plan dela
 • Registracija delovnega časa
 • Analize in poročila
 • Povezave
 • Tehnični podatki
 • Druge funkcionalnosti
 • + Planiranje in evidenca delovnega časa po deloviščih in storitvah
 • + Nastavljivi različni urniki za delovišča
 • + Avtomatsko generiranje plana iz urnikov delovišč
 • + Avtomatsko generiranje plana iz potreb delovišč
POPULARNO

Advance

že od
1,32 / mesec / delavca
 • Plan dela
 • Registracija delovnega časa
 • Analize in poročila
 • Povezave
 • Tehnični podatki
 • Druge funkcionalnosti
 • + Planiranje in evidenca delovnega časa po deloviščih in storitvah
 • + Nastavljivi različni urniki za delovišča
 • + Avtomatsko generiranje plana iz urnikov delovišč
 • + Avtomatsko generiranje plana iz potreb delovišč
 • + Kadrovska evidenca
 StandardProfessionalAdvanced
Plan dela   
Planiranje delovnega časa po delavcu ali lokaciji
Izposoja delavcev med vodji
Pooblaščanje začasnih vodij
Nastavljivi različni urniki za delavce
Več nivojsko planiranje in zaklepanje plana
Vgrajene kontrole in opozorila
Avtomatsko beleženje viškov in mankov ur
Registracija delovnega časa   
Registracija delovnega časa – spletna aplikacija
Registracija delovnega časa – mobilna aplikacija
Registracija delovnega časa – registrator (ni v ceni)
Spremljanje prisotnosti in odsotnosti
Spremljanje izhodov in odmorov
Vpogled zaposlenih do evidence svojih ur in planiranih dopustov
Analize in poročila   
Izpisi plana po delavcih ali lokacijah (dnevni, tedenski, mesečni)
Izpisi realizacije dela po delavcih ali lokacijah
Izpis odreditve nadurnega dela
Izpis storitev za stranke
Izpis opravljenega dela za študente in druge zunanje sodelavce
Izpis ur po partnerjih, lokacijah, deloviščih in storitvah;
Poraba dopust in stanje dopusta
Prisotnost po izmenah
Mesečni podatki za obračun plač
Izpis vsot po urnikih
Izpis dela na nedelje in praznike
Izpis dela po izmenah
Grafični prikazi prisotnosti in odsotnosti
Avtomatsko generiranje podatkov za plače
Povezave   
Sinhronizacija šifranta delavcev z drugimi programi kadrovske evidence (opcijsko – po dogovoru z vzdrževalcem kadrovske evidence)
Izvoz podatkov v program izračuna plač
Pred napolnjeni šifranti (prazniki, osnovni tipi ur ipd.)
Elektronska sporočila vodjem in zaposlenim
Tehnični podatki
Uporaba na mobilnih napravah
Neomejeno število lokacij
Neomejeno število registratorjev delovnega časa
Neomejeno število računalnikov ali mobilnih naprav
Redno osveževanje programa z novostmi
Varno strežniško okolje
Redno varnostno kopiranje podatkov
Tehnična pomoč preko elektronske pošte ali telefona
Ustreza uredbi EU GDPR
Druge funkcionalnosti   
Dinamična nadzorna plošča
Pregled nad planirano in trenutno prisotnostjo delavcev
Planiranje in evidenca delovnega časa po deloviščih/skupinah in storitvah 
Nastavljivi različni urniki za delovišča/skupine 
Avtomatsko generiranje plana iz urnikov in potreb delovišč/skupin 
Kadrovska evidenca    
Osnovni podatki o zaposlenih  
Podatki o izobrazbi, pretekle zaposlitve, delovna doba  
Delovno razmerje (podatki o zaposlitvi, napredovanjih, kronologija zaposlitve)  
Delovno mesto in klasifikacije (plačni razredi, stm, lokacija dela…)  
Zdravstvo (zdravniški pregledi, invalidnost)  
Podatki o družinskih članih  
Izobraževanja (varstvo pri delu, licence, druga izobraževanja)  
Opomniki (potek del. razmerja za DČ, potek zaposlitve, zdravniški pregledi, varstvo pri delu, licence, dovoljenja..)  
Vodenje delovne opreme  
Izpisi in analize (pogodbe o zaposlitvi, druge analize vnesenih podatkov v sistem)  
Potni nalogi   
Potni nalogiooo
Potni stroškiooo
Analize potnih stroškovooo

o – opcija

Imate vprašanja
ali potrebujete ponudbo?
Želite podrobno prezentacijo v živo?

Ne odlašajte! Kliknite na ikono in nam pišite ali pokličite na 070 337 023.