LRM - Programska oprema za razporejanje zaposlenih in evidenco delovnega časa v zdravstvu

Od bolnišnic, zdravstvenih domov do zobozdravstvenih ordinacij se zahteva vse več. Znano je, da je vse več tudi administracije. V Larksoftu vam ne moremo pomagati, da oddate pomembne dokumente, lahko pa vam v vse bolj očitnem pomanjkanju kadra pomagamo učinkovito organizirati razporede dela, tako da bo to razporejeno čim bolj pravično, v skladu z zakonodajo in da bodo potrebe po oddelkih pokrite v zadostni meri.

Planiranje dela

Program LRM omogoča enostavno planiranje dela glede na kadrovsko sestavo, potrebe na delovnih mestih, veljavno zakonodajo, kolektivno pogodbo in interne predpise organizacije.

V programu LRM imajo zaposleni neprekinjen dostop do svojih urnikov, ne glede na to, ali so na delovnem mestu, doma ali kjer koli drugje. Oddajajo lahko zahtevke za dopust, druge odsotnosti ali za termine v katerih želijo delati, ti se s potrditvijo zapišejo v plan.

Dežurstvo, nadure, zadolžitve in opravila

Zaposlenim lahko planirate zraven rednega dela tudi dežurstva, nadure in druge ponavljajoče ali občasne zadolžitve oziroma opravila, tako da bodo vedno vedeli kaj bodo delali ter kje in kdaj.

Zahtevki

Zaposleni lahko preko elektronskih zahtevkov oddajo prošnje za dopust, druge tipe odsotnosti ali željo za delo v določenem terminu. Ko vodja zahtevek potrdi, se ta avtomatsko zapiše na plan, zaposlen pa je avtomatsko obveščen o potrditvi.

Evidenca delovnega časa in podatki za plače

V programu LRM se vodi tudi evidenca delovnega časa, lahko pa se plan poveže z vašo obstoječo evidenco časa. Neglede na to kje se vodi evidenca delovnega časa, zaposleni ob prihodu na delovno mesto in odhodu iz delovnega mesta registrirajo svojo prisotnost. Dejanska prisotnost se primerja s planom in prizna glede na nastavljena pravila. S priznanih prisotnosti in odsotnosti se pripravijo podatki za obračun plač, ki se lahko izpišejo ali izvozijo direktno v program za obračun plač. Izračun podatkov za obračun plač se nastavi organizaciji primerno, z vsemi dodatki, tudi na primer dodatkom za dežurstvo.