LRM - Programska oprema za razporejanje zaposlenih in evidenco delovnega časa v socialno varstvenih zavodih

Domovi upokojencev in drugi socialnovarstveni zavodi zagotavljajo življenjsko pomembne storitve za prebivalce, ki jih najbolj potrebujejo. LRM lahko vašemu zavodu ali podjetju pomaga izpolnjevati operativne zahteve pri načrtovanju rotirajočega, 24-urnega, večizmenskega zagotavljanja strokovnih storitev za tiste, ki jih potrebujejo.

Planiranje dela

Program LRM omogoča enostavno planiranje dela glede na kadrovsko sestavo, potrebe na delovnih mestih, veljavno zakonodajo, kolektivno pogodbo in interne predpise organizacije.

V programu LRM imajo zaposleni neprekinjen dostop do svojih urnikov, ne glede na to, ali so na delovnem mestu, doma ali kjer koli drugje. Oddajajo lahko zahtevke za dopust, druge odsotnosti ali za termine v katerih želijo delati, ti se s potrditvijo zapišejo v plan.

Evidenca delovnega časa in podatki za plače

Zaposleni ob prihodu na delovno mesto in odhodu iz delovnega mesta registrirajo svojo prisotnost. Dejanska prisotnost se primerja s planom in prizna glede na nastavljena pravila. S priznanih prisotnosti in odsotnosti se pripravijo podatki za obračun plač, ki se lahko izpišejo ali izvozijo direktno v program za obračun plač. Izračun podatkov za obračun plač se nastavi organizaciji primerno, tudi na primer dodatke za neposredno delo z prizadetimi osebami, osebami z demenco ali osebami z duševno in telesno motnjo.

Opravila

Zaposlenim lahko planirate tudi ponavljajoča ali občasna opravila, tako da bodo vedno vedeli kaj bodo delali ter kje in kdaj.