verzija 3.4.0

PLAN Sporočilo z zahtevka se zapiše v opombo na planuVodja s potrditvijo zahtevka avtomatsko zapiše sporočilo z zahtevka (dopust, druge odsotnosti,…) v opombo na planu. Avtomatski zapis sporočila v opombo na planu se lahko v generalnih nastavitvah, zavihek ZAHTEVKI, po želji izključi. Izposoja delavcev –…

verzija 3.3.0 – urejanje dopustov

PRETVORBA DOPUSTA Pretvorba dopusta je akcija s katero se preostanek dopusta na 1.1. spremeni v lanski dopust. Akcija se za posameznega delavca lahko izvede le enkrat. Pogoji za izvedno akcije:–  Zaklenjen plan preteklega meseca na 4 nivoju (navodila za zaklep v nadaljevanju).–  V kolikor imajo zaposleni po…

verzija 3.3.0

PLAN Vpogled v plan izposojenih delavcev na drugih lokacijahVodja, ki na planu razporeja ali ureja izposojenega delavca, po novem vidi njegov plan tudi na drugih lokacijah, do katerih drugače nima dostopa. Enako velja za matičnega vodjo, ki delavca posodi. Nov vpogled je opcijski, vključi se…

verzija 3.2.0

PLAN Dnevni plan – višina vrsticNa dnevnem planu smo zožili vrstice in s tem naredili prikaz bolj čitljiv, hkrati se na enem ekranu vidi več delavcev. Dnevni plan – Širina opombeNa dnevnem planu smo razširili barvno črto ‘opomba’. Mesečni plan – Seštevek po izmenahNa mesečnem…

verzija 3.1.0

PLAN Dnevni plan v obliki časovnice Tip ure Task Aneks za trgovine – delo v nedeljo Izpis plana za celoten matični oddelek/skupino/delovišče/site za zaposlene Delavci uporabniki lahko vidijo plan za celotno lokacijo Barvanje delavcev na planu glede na matično storitev Tipi opomb URA Možnost onemogočiti…

verzija 3.0.0

VSTOPNA STRAN Nastavitev vstopne strani ŠIFRANTI ŠIFRANT DELAVCEV Označba neaktivnih delavcev Nastavitev odstopanj pri popolnem ujemanju plana in ure na delavca Na delavcu v načinu evidentiranja ‘Dejanska prisotnost’ in ‘Gibljiv delovni čas’ sta dodana nova urnika: ŠIFRANT URNIKI Dodatna kljukica na urniku ‘Izključi dovoljeno odstopanje…

verzija 2.9.0

PRVA STRAN Pri dodeljevanju nadomeščanj je možno izbrati samo opcijo za potrjevanje zahtevkov. Na pregleda zahtevkov je dodana možnost filtriranja po lokaciji in delavcih. Zahtevke v statusu ‘Čakanje’ je možno preklicati z akcijo “Desni klik + Prekliči”. Vsi preklicani zahtevki so vidni pod statusom “Preklicano”….

verzija 2.8.5 – dodatek 1

NAMIZJE Dodali smo možnost filtriranja in prikaz urnika delavca. Prihod = registracija prihoda,   UJ = ujemanjem med planon in registracijo delavca (NE pomeni, da ima delavec plan nima pa registracije ali da ima registracijo, nima pa urnika na planu ali pa ima planirano odsotnost pa…

verzije 2.8.5

PLAN Izboljšana je hitrost nalaganja podatkov plana. Dostop do registracij delavca z uporabo priročnega menija je omogočen ne glede na status plana. Opcija VSE na priročnih filtrih na levi strani pregleda sedaj zajame tudi zapise dodane po tistem, ko je bil filter shranjen. Odsotnosti na…