Kreiranje prijavnih kod za delavce v sistemu LRM

Vsakemu delavcu, ki bo uporabljal prijavo preko aplikacije LRM Mobile, je potrebno v sistemu LRM generirati prijavno kodo. To storimo v nastavitvah delavca na Šifranti => HRM => Delavci => <Urejanje izbranega delavca> v odseku »Ura«.

Za LRM kodo kliknemo na gumb »Generiraj«, da se ustvari koda za dostop do aplikacije. Koda je sestavljena iz 6-mestne kode instance in 6-mestne kode delavca.

S klikom na gumb »Pošlji kodo delavcu na mail« se bo (če ima delavec vnesen e-poštni naslov) generiralo sporočilo s kodo in obvestilom ter bo poslano na mail delavcu.

Po generiranju nove kode moramo podatke delavca shraniti, drugače se koda ne bo zabeležila!

Ko je koda ustvarjena, lahko kasneje delavcu odstranimo dostop do aplikacije s klikom na gumb »Prekliči dostop«. Ta bo zaposlenemu odvzel pravice in izbrisal prijavno kodo, zaradi česar se bo ob naslednji sinhronizaciji podatkov v aplikaciji na telefonu zaposlenega aplikacija odjavila in registracija delovnega časa ne bo več mogoča. Sinhronizacija podatkov na telefonu se izvaja vsakih nekaj ur, zato lahko preteče nekaj časa, preden se aplikacija na mobilni napravi odjavi!