PLAN

 • Dnevni plan – višina vrstic
  Na dnevnem planu smo zožili vrstice in s tem naredili prikaz bolj čitljiv, hkrati se na enem ekranu vidi več delavcev.
 • Dnevni plan – Širina opombe
  Na dnevnem planu smo razširili barvno črto ‘opomba’.
 • Mesečni plan – Seštevek po izmenah
  Na mesečnem planu smo dodali statistiko (seštevek) prisotnosti po izmenah za vsak dan v mesecu na dnu prikaza. Vsak uporabnik si prikaz lahko vklopi sam preko Nastavitev pogleda:
        
  Dve ali več istih izmen na enem delavcu v enem dnevu se štejejo kot ena izmena, nočna drugi del   se ne šteje.
 • Dopust – Info oblaček
  Dopust v Info oblačku izražen v urah se po novem zaokrožuje na dve decimalki.
 • Generiranje plana – omejitev števila nočnih izmen na mesec
  V akciji avtomatskega generiranja plana smo dodali možnost omejitve števila nočnih izmen na mesec. Več je napisano v poglavju Šifranti, kjer delavcem ta parameter določimo.

URA

 • Nov način vnosa številk kartic na naprave Anviz
  Uporabniki, ki za registracijo prihodov in odhodov uporabljajo registratorje proizvajalca Anviz, imajo na voljo nov, bolj enostaven način dodajanja ali menjave kartic na naprave. Po novem ni več potrebno dodajanje delavcev oziroma kartic preko šifranta Naprave ali preko posebne akcije, temveč se kartica doda na delavca v šifrantu delavcev. Bolj podrobno pojasnilo je v poglavju Šifranti.
 • Na zavihku Ura je dodelan Izpis malic – izločeni so delavci označeni s kljukico na ‘Ne upoštevaj gumbov na napravi ‘
  V šifrantu delavcev smo dodali opcijo ‘Ne upoštevaj gumbov na napravi.
  Vsem delavcem, ki imajo izbrano to opcijo, na Izpisu malic ne bo pokazalo morebitnih naročil malic oziroma tipa malic. 
  Velja samo za uporabnike, ki na registratorju izbirajo prehrano.

IZPISI

 • Izbor leta na analizah – omogočeno več kot dve leti nazaj
  Na izpisih v meniju Analize, kjer se lahko izbirajo leta in meseci izpisa, je po novem na voljo 7 letnic, trenutno od 2014 do 2020.
 • Izbor obdobja na analizah od – do – dodana puščica po mesecih za levo in desno
  Na izpisih v meniju Analize, kjer se obdobje določa ročno od – do, sta dodani puščici za premikanje po mesecih levo ali desno.
 • Nov izpis – Izpis dela po izmenah
  V meniju Analize smo dodali nov izpis ‘Izpis dela po izmenah’. Podatki se lahko omejijo v željenem obdobju od-do, po delavcih, lokacijah, skupinah/deloviščih/poslovalnicah. Izpis za izbrano obdobje prikaže po delavcih število dopoldanskih, popoldanskih in nočnih izmen, zraven tega pa tudi skupno število prisotnosti, prisotnosti v soboto, nedeljo in med prazniki:
 • Izpis opravljenih ur za zunanje sodelavce – dodan stolpec lokacija dela
  Na ‘Izpis opravljenih ur za zunanje sodelavce’ smo dodali stolpec ‘Lokacija dela’.

ŠIFRANTI

 • HRM Delavci – omejitev števila nočnih izmen na mesec v akciji avtomatskega generiranja plana in pri preverjanju pravilnosti plana
  V šifrantu delavcev, v poglavju ‘Generiranje in planiranje’ smo zraven kljukice ‘Ne dela v nočni izmeni’ dodali opcijo Maksimalno število nočnih na mesec. Vnos je možen le, če ni kljukice. Zgornja meja števila je 31. Omejitev je upoštevana pri generiranju plana in pri preverjanju pravilnosti plana.
 • HRM Delavci – zapisovanje že uporabljene kartice/obeska v poglavju URA
  Če se delavcu zapiše številko kartice, ki jo je pred tem imel drug delavec, se zapiše:
  Ta številka kartice je že vnešena na delavcu: 0000035 – PRIIMEK IME!
  Ali želite narediti zamenjavo kartice?


  Če se potrdi DA mu številko zapiše, prejšnjemu delavcu pa številko izbriše in v isto polje prepiše številko delavca.
 • Nov način vnosa številk kartic na naprave Anviz – v šifrantu HRM – Delavci
  Uporabniki, ki za registracijo prihodov in odhodov uporabljajo registratorje proizvajalca Anviz, imajo na voljo nov, bolj enostaven način dodajanja ali menjave kartic na naprave. Po novem ni več potrebno dodajanje delavcev oziroma kartic preko šifranta Naprave ali preko posebne akcije, temveč se kartica doda na delavca v šifrantu delavcev, poglavje ‘Ura’, kjer se vnese številko delavca in kartice, klikne moder gumb ‘Dodaj na napravo Anviz’. Nato se dodajo kljukice na naprave in klikne gumb ‘Dodaj’:
   
  Če se vnaša nov delavec in hkrati še številka kartice, ki jo s tem novim gumbom dodajate na naprave, vmes shrani podatke na delavcu.

  Na ure, ki niso dosegljive, se kartica ne more zapisati, so pa te ure jasno označene, da niso dosegljive. Ko bodo ure dosegljive, je nato delavcu potrebno kartico zapisati tudi na te naprave.

  Včasih se lahko zgodi, da zaradi prekinjene povezave naprave do strežnika, prvič odpre vse ure nedosegljive ali pa da ne zapiše kartice na napravo. Oboje se na seznamu vidi. V tem primeru se operacija ponovi. 

  Če se na delavca vpisuje številka kartice, ki jo je prej imela druga oseba, program vpraša, če želite zamenjavo kartice. Če se potrdi, na osebi ki je kartico imela prej, na ustrezen način program kartico deaktivira sam.
 • HRM Delavci – Dodana opcija ‘Ne upoštevaj gumbov na napravi’
  V poglavju ‘Generiranje in planiranje – Ostalo’ je dodana opcija ‘Ne upoštevaj gumbov na napravi’. Vsem delavcem, ki imajo izbrano to opcijo, na Izpisu malic ne bo pokazalo morebitnih registracij malic oziroma tipa malic. Velja samo za uporabnike, ki na registratorju izbirajo prehrano.

GENERIRANJE REALIZACIJE

 • Izračun prehrane poenoten po tipih ur, ki imajo označeno, da jim izračuna prehrano
  Drugim tipom ur (niso Redno delo), ki imajo označeno da jim izračuna prehrano, smo poenotili izračun prehrane z rednim delom.
 • Dodatek na deljen delovni čas, če se izmena prične pred 6:00
  Dodatek na deljen delovni čas po novem računa tudi v primeru, če je prvi del nočna izmena, vendar le če se je začela v istem dnevu, po polnoči.
 • Nov tip obračuna dodatka za deljen delovni čas v skladu s Stavkovnim sporazumom med Vlado RS in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije – obračuna se za vse opravljene ure
  V skladu s Stavkovnim sporazumom med Vlado RS in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi Slovenije je dodan nov tip obračuna dodatka za deljen delovni čas:

  ‘Dod. za deljeni del. čas zdravstvena nega’, kjer se dodatek obračuna za vse opravljene ure, ne le za opravljene ure po prekinitvi.


OSTALO – za administratorje

 • Seznam vseh zahtevkov na Dashboardu za administratorje
  Administratorji imajo na Dashboardu na voljo seznam vseh zahtevkov
 • Neaktivni uporabniki so označeni z rdečo barvo
  Administratorji, ki imajo dostop do seznama uporabnikov, vidijo neaktivne uporabnike obarvane z rdečo barvo.
 • Vnos novih uporabnikov – dodano je opozorilo, da ni vnesena vloga
  Vnos novega uporabnika brez vloge je onemogočen. Velja za administratorje, ki imajo pravico administracije uporabnikov.
 • Status dosegljivosti registratorjev časa na šifrantu naprav za administratorje
  V šifrantu (Šifranti -> LRM -> Naprave) je viden status dosegljivosti: zelene so dosegljive, rdeče so nedosegljive.