Namestitev aplikacije

Aplikacijo je potrebno prenesti iz trgovine Google Play z naslova https://play.google.com/store/apps/details?id=com.larksoft.lrm.mobileapp in jo namestiti na telefon.

Če je s strani vašega podjetja za prijavo dogodkov zahtevana potrditev z NFC nalepko na lokaciji, mora telefon podpirati branje NFC kartic.

Če je s strani vašega podjetja za prijavo dogodkov zahtevana geolokacija, mora imeti telefon vgrajen GPS sprejemnik.

Za pošiljanje zabeleženih dogodkov v sistem mora imeti telefon povezavo z internetom. Če povezava ni aktivna ves čas, bo telefon periodično vsako uro poskušal poslati podatke na strežnik. Čas zadnje sinhronizacije podatkov je viden v aplikaciji na zavihku »Pregled«.

Prijava

Pri prvem zagonu aplikacije se je potrebno prijaviti s kodo, ki smo jo dobili v sporočilu ali nam jo je posredoval naš skrbnik aplikacije LRM.

Po uspešni prijavi se prikaže osnovni meni z uro.

Registracija dogodkov

Glede na nastavitve imamo na osnovnem meniju na voljo različne gumbe za registracijo dogodkov. Pred izbiro dogodka je potrebno izbrati lokacijo in izbrati oz. vpisati opombo in nato klikniti na željeni dogodek in skenirati NFC nalepko na lokaciji.

Izbira lokacije

Za registracijo željenega dogodka na osnovnem meniju najprej z dotikom na polje »Lokacija« odpremo meni in izberemo lokacijo s seznama lokacij.

Če nastavitve na ravni podjetja zahtevajo, da je potrebno registracijo potrditi z NFC nalepko, je izbira lokacij zaklenjena in lokacija se prebere ob skeniranju NFC nalepke. V nasprotnem primeru s seznama izberemo ustrezno lokacijo.

Za iskanje vpišemo tekst v iskalno polje na vrhu seznama.

Izbiro potrdimo z dotikom na željeno lokacijo na seznamu. Lokacija se izbere in aplikacija nas vrne nazaj na osnovni meni.

Gumb »Prekliči« počisti našo izbiro in nas vrne na osnovni meni.

Vnos opombe (opcijsko)

Opombo lahko vpišemo ročno, ali izberemo prednastavljene opombe s seznama. Seznam odpremo tako, da na osnovnem meniju pritisnemo na puščico poleg polja za vnos opombe.

Na seznamu prednastavljenih opomb izberemo željeno opombo.

Za iskanje vnesemo tekst v iskalno polje na vrhu seznama.

Gumb »Prekliči« počisti našo izbiro in nas vrne v osnovni meni.

Registracija dogodka

Ko smo vnesli lokacijo in opombo, kliknemo željeni dogodek.

Sproži se odštevanje časa (5 sekund), v katerem moramo dogodek potrditi s skeniranjem NFC nalepke ali s pridobljeno GPS lokacijo, odvisno od nastavitev na ravni podjetja.

Če smo po pomoti kliknili na napačni dogodek, lahko znotraj časa odštevanja spremenimo dogodek s klikom na drug gumb.

Če ne želimo registrirati dogodka, kliknemo gumb »Prekliči«.

Izpis informacije o uspešnosti registracije dogodka

Če so izpolnjeni vsi pogoji, je registracija uspešna. Na vrhu se izpiše obvestilo in ozadje se obarva zeleno.

Če registracija ni uspešna, se na vrhu izpiše obvestilo in ozadje se obarva rdeče. Prav tako se v tem primeru sproži vibriranje naprave.

Pregled dogodov

Na strani »Pregled« so zabeleženi dogodki v tekočem dnevu ter mesečne statistike ur.

Pri vsakem dogodku je razviden čas vpisa, tip dogodka in lokacija.

Če so bile vnesene opombe, se poleg časa pojavi ikona oblačka . Ob kliku na ikono se odpre okno z vneseno opombo:

V primeru, da je bila povezava z internetom nedosegljiva in dogodka ni bilo mogoče poslati na strežnik, se poleg časa pojavi ikona za povezavo  Ob kliku na ikono se odpre okno z opozorilom:

V tem primeru morate do konca dneva zagotoviti povezavo z internetom, drugače se ti dogodki ne bodo zabeležili v sistemu. Ko se bodo podatki prenesli na strežnik, bo rdeča ikona za povezavo izginila. Če hočemo osvežiti pogled, prestavimo na pogled »Ura« in nazaj na »Pregled«, da se izpis osveži.

Registracija dogodka (alternativa)

Dogodek je mogoče registrirati tudi tako, da najprej skeniramo NFC nalepko. V tem primeru se bo samodejno sprožilo odštevanje dogodka. Če to storimo iz osnovnega menija telefona, kadar aplikacija ni zagnana, se bo aplikacija samodejno zagnala in sprožilo se bo odštevanje dogodka. Privzeto bo izbran tip dogodka »Registracija«, do izteka časa pa bomo lahko spremenili tip s klikom na drugi dogodek. Ko je izbran tip dogodka »Registracija«, bo kasneje pri obračunu ur sistem samodejno določil prihod ali odhod glede na predhodno registrirane dogodke.