PLAN

Objava plana
Možno je vključiti objavo mesečnega, tedenska ali dnevnega plana posameznim delavcem. Neobjavljen plan je viden le vodjem in administratorjem. Delavci, ga vidijo šele, ko je objavljen. Če vas zanima, pokličite Larksoft.

Pošiljanje plana preko e-maila
Možno je vključiti pošiljanje mesečnega, tedenska ali dnevnega plana posameznim delavcem. Nujen pogoj je objava plana. Če vas zanima, pokličite Larksoft.

Plan -> desni klik -> urniki – odpravljena omejitev prikaza na 30 urnikov
Po novem ni več omejitve prikaza maksimalno 30 urnikov.

Plan -> desni klik -> Odsotnosti – možnost določitve vrstnega reda
V šifrantu tipov ur je po novem možno tipom, ki imajo kljukico za odsotnost, zapisati vrstni red, po katerem se bodo odsotnosti pokazale na planu pri izbiri z desnim klikom -> Odsotnosti. Uporabno, kadar želimo narediti vrsti red neodvisen od zaporedja oznak ali naziva odsotnosti.

Dodatni filter delavcev na planu
Zraven prvega nivoja (Lokacija) in drugega nivoja (skupina, delovišče, enota, poslovalnica, WP…) je po novem možno v predelu delavca postaviti dodatni filter po skupinah delavcev (Delavec, Študent, Upokojenec, Zunanji, Podjemna pogodba, Ostalo, rehabilitant) ali po šifrantu, ki ga najdete na Šifranti -> Osnovni -> Partner. Šifrant partner je možno poljubno preimenovati, na primer v podjetje, vrsta financiranja, tim….

Dodatna kontrola vnosa plana
Dodana je kontrola, da morajo delavci imeti v roku 14 dni skupaj vsaj 70 ur nepretrganega počitka. Kontrola je opcijska in se vklopi v generalnih nastavitvah. Omenja nova kontrola in že obstoječe kontrole (dnevni počitek, omejitev ur na dan, omejitev ur na teden) se lahko po novem nastavijo, da niso zgolj ‘oranžno opozorilo’, ampak so ‘rdeče opozorilo’ brez možnosti vnosa na plan. Če vas zanima, pokličite Larksoft.

Saldo na planu – Boljša vidljivost
Na planu v modrem stolpcu je saldo po novem zapisan z odebeljeno pisavo. Negativni saldo je poudarjen z rdečo pisavo.

URA

Ura -> delo od doma
Na uri v programu LRM je dodana opcija uporabe gumbov za registracijo prihodov in odhodov za delo od doma. Če vas zanima, pokličite Larksoft.

Ura -> odmori
Na uri v programu LRM je dodana opcija uporabe gumbov za registracijo odmorov. Če vas zanima, pokličite Larksoft.

DOPUSTI

Izračun sorazmernega deleža dopusta
Na Analize -> Urejanje dopustov je dodana opcija vnosa dopusta za celotnih 12 mesecev, program na ukaz sam izračuna sorazmerni delež dopusta, če delavec v letu ni zaposlen celotnih 12 mesecev. Če vas zanima, pokličite Larksoft.

Akcija pretvorba dopusta – samo v januarju
Akcijo ‘Pretvorba dopusta’ je po novem možno pognati samo za mesec januar.

IZPISI

Izpis ‘Izpis opravljenih ur za zunanje sodelavce’ – samo potrjeni dogodki in znesek izplačila
V nastavitvah izpisa je dodan filter na partnerja. Šifrant partnerja nekateri uporabniki uporabljajo za podjetje, vrsto financiranja, tim….

Izpis ‘Mesečni podatki za obračun po dnevih’ – vsak delavec na svojo stran
V nastavitvah izpisa je dodana je opcija ‘Vsak delavec na svojo stran’.

Izpis ‘Mesečni podatki za obračun’ – stanje LD in LLD
Če je v nastavitvah izpisa označena opcija ‘Prikaži stanje ur, redno delo in stanje dopusta’, sta na izpisu ločeno prikazana LD (letni dopust) in LLD (lanski letno dopust).

Izpis ‘Prisotnost po izmenah’ – dodan filter
V nastavitvah izpisa je dodan filter na partnerja. Šifrant partnerja nekateri uporabniki uporabljajo za podjetje, vrsto financiranja, tim….

ŠIFRANTI

Šifrant delavcev – urna postavka za zunanje sodelavce
V šifrantu delavcev je pod zavihkom ‘Generiranje in planiranje’ -> Ostalo možno vnesti urno postavko zunanjega sodelavca. Urna postavka je upoštevana pri izračunu izplačila na izpisu opravljenih ur za zunanje sodelavce.

Šifrant delavcev – izpis seznama delavcev
Dodana je možnost izpisa seznama delavcev z osnovnimi podatki v Excel preglednici.

Šifrant urnikov – filter na tip urnika in dodatni podatki na izpisu urnikov
Na šifrantu urnikov je dodan filter na tip urnika. Na seznamu v Excel preglednici so dodani novi podatki.

GENERIRANJE REALIZACIJE

Generiranje realizacije – obvestilo o končani akciji in napakah
Če se akcija požene preko menija Analize -> Generiranje realizacije in se med izvajanjem brskalnik ali zavihek v brskalniku ne zapre, ob koncu akcije javi, da je akcija zaključena. Če je prišlo do napake, se prikaže poročilo katerim delavcem realizacija ni bila v celoti izračunana.

ZAHTEVKI

Zahtevki – preklic zahtevka
Vključena je možnost, da zaposlen prekliče zahtevek, ki še ni potrjen. Možen je preklic le svojega zahtevka s statusom ‘V čakanju’. Vodja ali administrator zahtevka ne moreta preklicati, lahko ga le potrdita ali zavrneta. Zahtevek se prekliče tako, da se z miško postavi na zahtevek, nato se klikne desni klik in nato izbere ‘Prekliči’.

HRM

Vnos delavcev – dodan podatek IBAN (TRR)
V modulu HRM na vnosu delavca je dodan vnos podatka IBAN (TRR).

Izpis delavcev – dodan podatek IBAN (TRR)
Na izpisu delavcev z izbranim področjem ‘Osebni podatki’ je dodan podatek IBAN (TRR).

POTNI NALOGI

Poročila v potnih nalogih – možnost izbire neaktivnih delavcev
Na poročilih v potnih nalogih je možna izbira tudi neaktivnih delavcev. Pomembno za izpis zgodovinskih podatkov.

OSTALO

Manjši popravki za večjo učinkovitost in lažje delo

Odprava skritih napak

Varnostni popravki