PLAN

 • Vpogled v plan izposojenih delavcev na drugih lokacijah
  Vodja, ki na planu razporeja ali ureja izposojenega delavca, po novem vidi njegov plan tudi na drugih lokacijah, do katerih drugače nima dostopa. Enako velja za matičnega vodjo, ki delavca posodi. Nov vpogled je opcijski, vključi se na urejanju izposoje s kljukico pri ‘Prikaži lokacijo na planu’ za vsako izposojo posebej
 • Funkcija ‘A’ na planu – upoštevanje dodatkov
  Če se na planu planirajo dodatki, tem v primeru vklopljene funkcije A ne prikazuje trajanja dodatka.
 • Funkcija ‘C’ na planu – upoštevanje opravil
  Če se na planu planirajo opravila (tip ure task), teh funkcija C na planu ne upošteva.
 • Akcija Preveri plan – upoštevanje opravil
  Pri preverjanju plana ‘Tip: Delovni časi, odmori in počitki’ opravil (tip ure task) ne upošteva.
 • Omejitev maksimalnega števila nedelj in praznikov
  V generalnih nastavitvah plana so omejitve dela na nedelje in praznike narejene na novo.
  Po novem so ločene nastavitve za:
  – Delovne nedelje na leto
  – Delovne nedelje na mesec
  – Delovni prazniki na leto
  Organizacijam v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva se v skladu s kolektivno pogodbo nastavi 28 delovnih nedelj na leto in 8 delovnih praznikov.
  Vsem tistim delavcem, ki podpišejo soglasje za prekomerno delo v nedeljo ali praznik, je v šifrantu delavcev to potrebno označiti. Označi se v poglavju Generiranje in planiranje – Planiranje s kljukico pri ‘Ne preverjaj dela na nedeljo letno’ ali ‘ Ne preverjaj dela na praznik letno’:
 • PRIKAZ STATISTIKE na mesečnih izpisih plana
  Če ima uporabnik na mesečnem planu vklopljeno opcijo PRIKAZ STATISTIKE, mu to zapiše tudi na izpisu plana.

URA

 • Ura – Možnost vnosa opisa del ob registraciji
  Pri registraciji prihodov in odhodov preko programa (Meni: Ura  Pregled) je dodana možnost izbire opomb s šifranta opomb in vnosa opisa del.
  Opis je viden na seznamu ‘Urejanje delovnih časov’ in na planu v polju ‘Opomba’.

IZPISI

 • Tisk izpisov – nov način
  Zaradi tehničnih sprememb zadnji verzij nekaterih spletnih brskalnikov se del izpisov, ki so se do zdaj natisnili direktno iz programa, zapišejo v pdf format, od koder se jih nato da natisniti.
 • Izpis Mesečni podatki za obračun – poenostavljena oblika, za vsakega delavca na svojo stran – novo sortiranje
  Izpis po novem sortira delavce po lokacijah. Velja samo za poenostavljen izpis v kombinaciji s kljukico ‘Vsak delavec na svojo stran’.
 • Filter ‘delavec’ na izpisih
  Na izpisih:
  – Mesečni podatki za obračun,
  – Stanje dopusta,
  – Poraba dopusta,
  smo zraven ostalih filtrov dodaj še izbiro ‘Samo delavci’. Če se izbira označi, bodo na izpisu le zaposleni delavci, brez študentov in ostalih zunanjih sodelavcev.
 • PRIKAZ STATISTIKE na mesečnih izpisih plana
  Če ima uporabnik na mesečnem planu vklopljeno opcijo PRIKAZ STATISTIKE, mu to zapiše tudi na izpisu plana.
 • Izpis Poraba dopusta: Izraba letnega dopusta v trajanju najmanj 2 tedna
  Na izpisu Poraba dopusta se delavci, ki imajo v izbranem obdobju vsaj 2 tedna neprekinjenega dopusta, označijo z rumeno barvo. Označba je opisana v legendi na dnu izpisa.

POTNI NALOGI

 • Zaklep obdobja na potnih
  Skupaj z zaklepom obdobja na planu, se v istem obdobju zaklenejo tudi potni nalogi

GENERIRANJE REALIZACIJE

 • Ločeno brisanje viška ur in manjka ur prvega v mesecu
  V nastavitvah generiranja realizacije je narejena ločena nastavitev za ‘Brisanje viška ur prvega v mesecu’ in ‘Brisanje manjka ur prvega v mesecu’. Pri obeh je možno nastaviti še filter na skupine delavcev in nivo delovnih mest.

NAMIZJE / DASHBOARD

 • Prenovljen prikaz trenutne prisotnosti na namizju/dashboardu, iz katerega je zdaj enostavno razbrati trenutno prisotnost sodelavcev.
  Na vrhu prikaza je dodan enostaven filter z opcijami:
  – Trenutna prisotnost (Upošteva registracijo prihoda) – ta je filter je vključen primarno,
  – Planirana prisotnost (Upošteva vse planirane prisotnosti z urnikom ali brez urnika),
  – Današnja prisotnost (Upošteva trenutne prisotnosti ter današnje zaključene prisotnosti glede na registracije prihoda in odhoda),
  – Odsotnosti (Upošteva vse tipe odsotnosti).
  V filtru se lahko označi poljubno kombinacijo teh opcij, izbira se shrani za vsakega uporabnika posebej.

OSTALO

 • DOPUSTI – uvoz dopustov
  Na urejanju dopustov (Analize -> Urejanje dopustov) je za vnos letnih dopustov (odločba o odmeri letnega dopusta) zraven ročnega vnosa v polje ‘Letni dopust’ po novem le tega možno tudi uvoziti iz Excelove tabele. Program pomaga pripraviti ustrezno obliko datoteke. Za pripravo datoteke in uvoz dopustov je potrebno klikniti na nov gumb ‘Uvoz letnega dopusta’.
 • Seznam uporabniških imen – označba neaktivnih uporabnikov in uporabnikov, ki jim je poteklo veljavnost gesla
  Neaktivni uporabniki, tisti ki jim je potekel datum veljavnosti, so po novem obarvani svetlo rdeče.
  Uporabniki, ki jim je poteklo veljavnost gesla imajo po novem okroglo rdečo oznako.