PRETVORBA DOPUSTA

Pretvorba dopusta je akcija s katero se preostanek dopusta na 1.1. spremeni v lanski dopust. Akcija se za posameznega delavca lahko izvede le enkrat.

Pogoji za izvedno akcije:
–  Zaklenjen plan preteklega meseca na 4 nivoju (navodila za zaklep v nadaljevanju).
–  V kolikor imajo zaposleni po novem letu planiran dopust mora biti na planu planiran letni dopust (NE lanski).

Kaj akcija izvede:
– Stanje letošnjega dopusta na 1-ega v mesecu pretvori v lanski dopust, stanje letošnjega dopusta pa na prvega v mesecu postavi na 0.
– Na planu delavcu planirani letni dopust spremeni v lanskega, v kolikor ga je delavcu na 31.12 kaj ostalo. 

POMEMBNO: Akcijo pretvorbe je NUJNO izvesti pred preračunom dopusta!

PRERAČUN DOPUSTA

Akcija je namenjena vnosu letnega dopusta ter preračunu stanja dopusta na 1. v izbranem mesecu ter preračunu stanja dopusta glede na letni dopust na delavcu ter vnos dopusta na planu.

Podatki v preglednici
–  Letni dopust: prikaže se vnešeno stanje letnega dopusta z delavca (Šifranti → HRM → Delavci). V kolikor podatkov o dopustu na delavcu nimate bo vrednost 0.
–  Dopust 1.mesecu: stanje dopusta (Lanski / Letošnji) 1-ega v izbranem mesecu. Če imate izbran mesec januar so to podatki na 1.1.
–  Stanje dopusta: je preostanek dopusta glede na vnešeni plan.

Koraki urejanja dopusta so detajlno opisani v priloženih navodilih. 

PDF: LRM – NAVODILA ZA UREJANJE DOPUSTOV