PLAN

Sporočilo z zahtevka se zapiše v opombo na planu
Vodja s potrditvijo zahtevka avtomatsko zapiše sporočilo z zahtevka (dopust, druge odsotnosti,…) v opombo na planu. Avtomatski zapis sporočila v opombo na planu se lahko v generalnih nastavitvah, zavihek ZAHTEVKI, po želji izključi.

Izposoja delavcev – nadgradnja
V primeru izposoje delavca drugemu vodji, obe vodje, tisti ki delavca posodi in tisti, kateremu je posojen, vidita ali lahko urejata celoten plan delavca.

Na vnosu izposoje delavca sta dodani opciji:
o ‘Prikaži lokacijo na planu’, dostopna vodji,
o ‘Dovoli urejanje plana izposojenega delavca’, dostopna le administratorju.

Opravila s potrjevanjem
Dodana je možnost vpogleda opravil na Dashboardu. Delavec na Dashboardu vidi dodeljena opravila, te lahko prebere, potrdi in po potrebi spremeni trajanje od – do. Vpiše lahko tudi opis dela. S potrditvijo opravila se na planu dogodku spremeni tip ure v Redno delo, kar pomeni da te upošteva kot opravljene ure.

Vpogled opravil je posebej prilagojen ekranom na telefonih, da jih delavci lahko uporabljajo na terenu.

URA

Max. dnevna obveza za več dogodkov na dan
Če ima delavec označen način evidentiranja ‘Dejanska prisotnost’, ter dodatno še Gibljiv delovni čas in Max. dnevno obvezo, mu na planu dogodek zapiše maksimalno toliko kot ima v šifrantu dnevno obvezo (na primer 8 ur). Po novem upošteva maksimalno dnevno obvezo, tudi če ima delavec ta dan na planu več dogodkov, na primer deljen delovni čas.

IZPISI

Izpis dela po lokacijah in izvajalcih, dodan filter po opombah
Na filter izpisa ‘Izpis dela po lokacijah in izvajalcih’ je dodana možnost filtriranja po tipih opomb. Na ta način omogočimo, da si preko opomb uporabnik lahko definira neformalen šifrant in ga potem tudi uporabi na tem izpisu.

GENERIRANJE REALIZACIJE

Dodatek za rizične razmere – epidemija
Po odredbi o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije, stran 1455, je od 12.marca 2020 razglašena epidemija.

Za uporabnike programa, ki boste po zakonu ali kolektivni pogodbi začeli od 12.3.2020 naprej izplačevati dodatek za rizične razmere, smo pripravili izračun novega dodatka.

Dodatek se računa za vso redno delo in nadure od 12.3.2020 naprej. Izjema je delo planirano na urnike, ki so označeni, da se jim dodatek ne računa, kot na primer delo od doma.

Ko bo država razglasila konec epidemije, se bo v nastavitve vpisal datum do katerega naj program računa dodatek.

Uporabniki, ki boste nov dodatek obračunavali, javite to na servis@larksoft.si. Zraven pripišite še oznako tipa ure, na katerega se naj nov dodatek zapiše, ter informacijo o izjemah, na primer če uporabljate urnik delo do doma ali kaj podobnega.

Dodatek za deljen delovni čas – dopolnitev
Dodatek za deljen delovni čas po novem upošteva vso delo v enem dnevu, tudi če je dogodkov več. Pogoj je, da je vsaj med dvema dogodkoma premor večji kot je nastavljen v generalnih nastavitvah.

NAMIZJE/DASHBOARD

Opravila s potrjevanjem
Dodana je možnost vpogleda opravil na Dashboardu. Delavec na Dashboardu vidi dodeljena opravila, te lahko prebere, potrdi in po potrebi spremeni trajanje od – do. Vpiše lahko tudi opis dela. S potrditvijo opravila se na planu dogodku spremeni tip ure v Redno delo, kar pomeni da te upošteva kot opravljene ure.
Vpogled opravil je posebej prilagojen ekranom na telefonih, da jih delavci lahko uporabljajo na terenu.

OSTALO

Izvoz – Fiksni fond ur za delavce s krajšim delovnim časom.

Na izvozu za SAOP in Pro-bit je opcija ‘Fiksni fond ur’. Tega je po novem mogoče nastaviti za različne delovne čase, na primer 40 , 30 ali 20 ur na teden

Odprava skritih napak

Varnostni popravki