PLAN

 • Dnevni plan v obliki časovnice
 • Tip ure Task
 • Aneks za trgovine – delo v nedeljo
 • Izpis plana za celoten matični oddelek/skupino/delovišče/site za zaposlene
 • Delavci uporabniki lahko vidijo plan za celotno lokacijo
 • Barvanje delavcev na planu glede na matično storitev
 • Tipi opomb

URA

 • Možnost onemogočiti vodjem dodajanje ali popravljanje registracij na meniju Ura
 • Nova uporabniška vloga RMROClockSupervisor za vpogled prisotnosti vseh zaposlenih
 • Nov način evidentiranja časa – brez povezave s planom

POVEZAVA URE S PLANOM

 • Polurna fleksibila + pol ure pri povezovanju registracije časa in plana

DOPUSTI

 • Urejanje dopustov – time out
 • Sprememba teksta za zaklep na urejanju dopusta

REALIZACIJA – PODATKI ZA PLAČE

 • Generiranje realizacije – filter na lokacije
 • Dodatek na nočno delo – nov način obračuna
 • Dodatek na Demenco
 • Nov način obračuna dodatka C216
 • Izplačilo prehrane invalidom – nova opcija – invalidi ne dobijo prehrane, če na dan ne dosežejo vsaj 4 ure dela.
 • Mesečni pregled ur – Zaklepanje fonda ur
 • Nov izračun prevoza na delo glede na napravo registracije prihoda

IZPISI

 • Seznam delovnih nedelj in dela na praznik
 • Izpis Mesečni podatki za obračun po dnevih – dodana opcija prikaz stanja dopusta

OSTALO

 • Izposoja – lokacija
 • Skupinsko potrjevanje zahtevkov
 • Odpravljene skrite napake
 • Varnostni popravki v skladu z uredbo GDPR