VSTOPNA STRAN

 • Nastavitev vstopne strani

ŠIFRANTI

ŠIFRANT DELAVCEV

 • Označba neaktivnih delavcev
 • Nastavitev odstopanj pri popolnem ujemanju plana in ure na delavca
 • Na delavcu v načinu evidentiranja ‘Dejanska prisotnost’ in ‘Gibljiv delovni čas’ sta dodana nova urnika:

ŠIFRANT URNIKI

 • Dodatna kljukica na urniku ‘Izključi dovoljeno odstopanje po prihodu’

PLAN

 • Urejanje dogodka na planu – odprte podrobnosti
 • Podrobnostih na formi ‘Uredi dogodek’ – Prenos ure na plan
 • Število delavcev na planu
 • Siv oblaček na planu – dopust v format 0:00
 • Izposoja, prikaz na planu
 • Izposoja samega sebe
 • Službeni izhod ali prihod v primeru Dejanske prisotnosti, brez plana ali gibljivega delovnega časa
 • Funkcija C na mesečnem planu – nove barve

IZPISI

 • IZPIS Mesečni podatki za obračun (enostavni)
 • IZPIS Mesečni podatki za obračun – dodan filter ‘Partner’
 • Izpis plana – praznik, ki ni dela prost, ima rumeno barvo
 • Izpis Seznam zaposlenih s prihodom na lokacijo, ki ni matična lokacija

URA

 • Preverjanje ujemanja zapisov na uri in plana za tekoči mesec
 • Pregled delovnih časov – osveževanje

GENERIRANJE REALIZACIJE

 • Maksimalni prenos ur omejen na del zaposlenih v podjetju oziroma zavodu
 • Nočni dodatek pred 12:00

HRM

 • Označba neaktivnih delavcev

OSTALO

 • Izposoja
 • Nova uporabniška vloga
 • Popravki filtra Filter na mesečnem pregledu ur, Pregledu delovnih časov in ostalih razpredelnicah
 • Akcije – mailing: izločeni neaktivni delavci
 • Opcija ‘Pozabljeno geslo’