PLAN

 • Izboljšana je hitrost nalaganja podatkov plana.
 • Dostop do registracij delavca z uporabo priročnega menija je omogočen ne glede na status plana.
 • Opcija VSE na priročnih filtrih na levi strani pregleda sedaj zajame tudi zapise dodane po tistem, ko je bil filter shranjen.
 • Odsotnosti na priročnem meniju so pobarvane glede na barvo odsotnosti.
 • Izpis preverjanja potreb je izboljšan, dodana pa je tudi opcija izvoza poročila v excel. Pravila glede št. ur za dnevni počitek in maks. št. planiranih ur na dan je možno spremeniti v nastavitvah.
 • Plan je mogoče izpisati samo za določen tip ure. (npr. planirani dopusti)
 • Prikaz z opcijo B sedaj upošteva tudi spremembo koledarja dela delavca znotraj meseca.

URA/UREJANJE

 • Na pregled registracij sta dodana podatka o lokaciji in napravi registracije.

POROČILA

 • Mesečni izpis ur: izboljšan je izvoz podatkov v excel, kjer je možno podatke filtrirati. Nova opcija ‘Minimalni izpis vsak na svojo stran’ omogoča izpis poročila za vsakega delavca na svoji strani.
 • Mesečni podatki za obračun: dodana sta podatka o lokaciji in vodji.
 • Izpis plana z urniki: dodana je možnost izbire velikosti izpisa in opcijski prikaz stanja dopusta in ur. Dodan popravek, da se pri zamenjavi nočnega dela z odsotnostjo le-ta izpiše samo enkrat.

GENERIRANJE MESEČNIH PODATKOV ZA OBRAČUN

 • Nadomestilo za praznik: v kolikor je odsotnost na dan praznika krajša od delavčeve dnevne obveze, se za razliko do obveze generira nadomestilo za praznik.
 • NOVO: Dodali smo opcijo odštevanja časa prekoračitve časa za malico, ki se odšteje od viška ur.
 • Število prevozov: Preračun prevozov je popravljen da ustrezno upošteva dneve, ko delavec zaključi z nočno in isti dan nastopi popoldansko izmeno.

MESEČNI PODATKI ZA OBRAČUN

 • Po shranjevanju mesečnih podatkov za delavca se odpre pregled mesečnih podatkov za mesec, ki ste ga nazadnje urejali.
 • Na mesečnih podatki delavca je možno spreminjati delavčev mesečni fond ur.

ŠIFRANTI

 • Na izpis podatkov o skupinah/deloviščih je dodan podatek o delu na praznik.
 • Dodali smo ločene nastavitve za računanje malic nad 8ur, razlike nadomestila za praznik in dodatka za neenakomerno razporejen delovni čas.
 • Sklop ‘Ura’: Dodana je možnost definiranja 15 min intervala za potrjevanje prisotnosti.