NAMIZJE

 • Dodali smo možnost filtriranja in prikaz urnika delavca. Prihod = registracija prihoda,   UJ = ujemanjem med planon in registracijo delavca (NE pomeni, da ima delavec plan nima pa registracije ali da ima registracijo, nima pa urnika na planu ali pa ima planirano odsotnost pa se je registriral, itd.)

PLAN

 • Med delavci posameznih skupin je za boljši pregled dodana ločnica – modra črta.
 • Ko smo postavljeni na posamezni dan in delavca je le ta označen (pobarvana vrstica označuje delavca, z isto barvo pa je obarvan tudi izbrani dan).
 • Dodana je možnost filtriranja napak, kjer lahko izbirate med:
  • dogodki v napaki (trenutno rdeči okvirčki),
  • ročno potrjeni dogodki (modri okvirčki),
  • registracije brez plana (trenutno rumeni okvirčki v primeru vklopljene opcije C). 
 • Brisanje planiranega dela in planiranje odsotnosti.
 • BRISANJU: planirano delo program pobrisal in dodal odsotnost v višini dnevne obveze delavca.
 • ZAMENJAVI: planirane ure dela zamenjal z boleznino. Npr. če je imel delavec plan dela 7h bo tudi boleznino planiral 7h.