PRVA STRAN

 • Pri dodeljevanju nadomeščanj je možno izbrati samo opcijo za potrjevanje zahtevkov.
 • Na pregleda zahtevkov je dodana možnost filtriranja po lokaciji in delavcih.
 • Zahtevke v statusu ‘Čakanje’ je možno preklicati z akcijo “Desni klik + Prekliči”. Vsi preklicani zahtevki so vidni pod statusom “Preklicano”.
 • Zahtevke za potrjevanje je možno filtrirati tudi le po direktno podrejenih delavcih (filter delavci – 1. nivo).
 • Vsak uporabnik ima možnost za sebe izpisati poročilo ‘Izpis ur po delavcih’.

ŠIFRANTI

 • Za posamezno delovno mesto je možno določiti tip: delovno mesto / lokacija dela. Lokacije dela se uporabljajo za planiranje dela, delovna mesta za klasifikacijo delavcev.

PLAN

 • Opcija C v kombinaciji s pregledom napak sedaj javi ‘Rumeni alarm’ tudi za dneve, ko delavec nima plana in ima registracijo v napaki.
 • Vklop / izklop padajočega filtriranja je označen z barvo. (zeleno = vklop / rdeče = izklop)
 • Popravek: Urnik ostanek vezan na dogodek plana tudi po spremembi tipa ure v nadure.
 • Popravek: Odpravljena je napaka pri zaokroževanju ur na mesečnem nivoju.

IZPISI

 • Opravljene ure za zunanje sodelavce poročilo je prilagojeno za odlaganje v fascikel.
 • Mesečni podatki za obračun poročilo je možno izpisati na list A3 formata.

URA

 • Dodan je novi izpis ‘Izpis ur po delavcih’, kjer se lahko po delavcu izpišejo registracije v primerjavi s priznanim planom.
 • Dodana možnost direktnega prenosa registracij v statusu ‘OK’ na plan. 
 • Dodana možnost urejanja registracij v celoti, dokler niso povezane s planom.
 • Na pregledu registracije je možno videti tudi ‘prezrte’ dogodke, ko je delavec na registratorju gledal plan, mesečne podatke, …

GENERIRANJE REALIZACIJE

 • Dodana je možnost računanja dodatka za neenakomerno razporejen delovni čas (20%). posledično je dopolnjeno tudi medsebojno izključevanje dodatkov (dodatek za neenakomerni delovni čas, dodatek za deljen delovni čas, dodatek za izmensko delo).
 • Pri upoštevanju dodatnih malic določenih na tipu ure se upošteva čas trajanja izvajanja. V kolikor je čas trajanja krajši od nastavljene meje (npr. 4h) se malica ne obračuna.
 • Na pregledu mesečnih podatkov je izboljšano filtriranje in izbira zapisov za izvoz.
 • Popravek: V primeru, da so za cel mesec planirane samo odsotnosti in proste ure sedaj razliko rednega dela pravilno upošteva.

REGISTRATOR DELOVNEGA ČASA

 • V primeru registracije odhoda in ponovne registracije znotraj 3 minut od odhoda se druga registracija ne upošteva.
 • Na pregled plana so dodani gumbi za pomik po koledarju naprej in nazaj za en teden, ki se lahko uporabijo za pomik po koledarju namesto drsenja s prstom po ekranu.