IZPISI

  • Izpis ‘Stanje dopusta in ur’ je spremenjen tako, da so v zadnjih dveh stolpcih ‘Višek / manjko’ in ‘Ure iz pret. meseca’ izražene v urah in minutah. 6:50 pomeni 6 ur in 50 minut.
  • Na izpisu plana je dodana možnost izpisovanja opomb.

URA

  • V kombinaciji z nastavitvijo ‘Potrjevanje plana’ je dodana možnost poljubno dolgega intervala, ki ga upošteva pri prepoznem prihodu in prezgodnjem odhodu. Če je na primer interval 30 min, to pomeni, da delavcu pri zamudi do 30 minut, vedno odreže celotnih 30 minut.

GENERIRANJE REALIZACIJE

  • Dodana je možnost izračuna dodatkov za neposredno delo z osebami z duševno motnjo C217 in C218.
  • Pri računanju dodatka na demenco je zraven osnovnih 23% dodana možnost določitve praga izračuna dodatka v urah, na primer 40 ur.

REGISTRATOR DELOVNEGA ČASA

  • V primeru registracije odhoda in ponovne registracije znotraj 3 minut od odhoda se druga registracija ne upošteva.
  • Na pregled plana so dodani gumbi za pomik po koledarju naprej in nazaj za en teden, ki se lahko uporabijo za pomik po koledarju namesto drsenja s prstom po ekranu.